EPaS, s.r.o. Valašské Meziříčí

EPAS, s.r.o.
 
 

epas@epas.cz

EPAS, spol. s r.o.

Pospíšilova 16

Valašské Meziříčí

757 01

EPAS, s.r.o.+420 571 623 520

Fax: +420 571 616 316

CHRÁNĚNÁ SEKCE  

ZPRACOVÁVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY

Firma EPaS spol. s r.o. provádí  zpracování osobní, mzdové a personální agendy pro malé a střední firmy. Mezi nabízené služby patří především:

 

  • příprava a vypracování vstupních pracovně právních dokumentů zaměstnanců /pracovní smlouva, oznámení zaměstnavatele         o mzdových podmínkách, dohoda o hmotné zodpovědnosti, dohoda o převodu mzdy na bankovní účet , přihlášky správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám apod./
  • zpracování mzdové agendy malé i velké organizace včetně nemocenských dávek s jakoukoliv formou mzdy /časová, úkolová, podílová/ včetně navazujících hlášení a formulářů pro okresní správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, český statistický úřad, finanční úřad apod. Vedení předepsané evidence / mzdové listy, EZDP/. Zpracování výstupních souborů automatického převodu mezd na bankovní účty zaměstnanců a automatickou platbu odvodů z mezd. Vstupní data do mezd je možno předávat jak písemnou formou, tak formou vstupních textových souborů jak z docházkových, tak ze systémů, kde data jsou pořizována ručně. Rovněž je možné zpracovat automatický výstup dat do různých účetních systémů klienta.
  • vypracování výstupních dokumentů pro zaměstnance /zápočtový list,odhlášky ze sociálního a zdravotního pojištění, potvrzení o příjmu ze závislé činnosti apod./.

Veškerou komunikaci lze vést pomocí dálkového připojení /Internet apod/. Z tohoto důvodu jsme schopni zpracovávat mzdy kterékoliv firmě na území republiky za velmi výhodných cenových podmínek.

 

V případě požadavků zastupujeme klienta na základě plné moci při kontrolách finančním úřadem, okresní správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a úřadem práce.
 
 
© 2009 EPaS, spol. s r.o. | e-mail: epas@epas.cz | Webdesign: NOWONET