EPaS, s.r.o. Valašské Meziříčí

EPAS, s.r.o.
 
 

epas@epas.cz

EPAS, spol. s r.o.

Pospíšilova 16

Valašské Meziříčí

757 01

EPAS, s.r.o.+420 571 623 520

Fax: +420 571 616 316

JEDNODUCHÝ

PŘEHLEDNÝ

VARIABILNÍ

SOFTWARE PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍ,

MZDOVÉ A PERSONÁLNÍ AGENDY

Nová demoverze mezd ke stažení

ZÁKLADNÍ MODUL PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍ A MZDOVÉ ...
 • Interaktivní programové vybavení pro malé a střední firmy pro vedení osobní agendy a výpočet mezd.
 • Přímé napojení na účetní systém Ansystems  –  jednoduché zaúčtování účetního dokladu
 • Automatický přechod do nového účetního roku. Data jsou kontinuálně přístupná, veškeré výstupy lze pořizovat z kteréhokoliv zvoleného období.
 • Možnost rozúčtování jednotlivých mzdových položek na střediska a zakázky.
 • Optimalizace vstupů - Žádnou položku není nutné navádět duplicitně. Přebírání údajů do položek z číselníků.
 • Přehledná organizace osobních dat a položek mezd podle zvolených kritérií a třídících podmínek.
 • Práce s daty - Komfortní tiskové sestavy – Přehled o platbě pojistného na sociální pojištění, Přehledy o platbě pojistného na zdravotní pojištění, Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, Statistické výkazy, Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a další. Export tiskových sestav ve formátu html, xls, txt. Propojení na produkty MS-Office. Možnost tvorby vlastních sestav ze základních vzorů.
 • Jednoduché zpracování mezd v jednom dialogu včetně výpočtu náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost. V případě automatického režimu navádění nepřítomností a volitelných položek mzdy.
 • Variabilita výpočtu mezd při jakémkoliv mzdovém systému a jakékoliv zvolené formě mzdy. 
 • Přímé napojení na ISCP – informační systém o ceně práce
 • Možnost elektronického podání Přehledu o platbě pojistného, Evidenčních listů důchodového pojištění, Oznámení o nástupu do zaměstnání, Přlohy k žádosti o nemocenské pojištění, Přehledy o platbě pojistného na zdravotní pojištění, Hromadné oznámení zaměstnavatele.
 • Grafické vyhodnocení průměrných výdělků dle různých hledisek
 
© 2009 EPaS, spol. s r.o. | e-mail: epas@epas.cz | Webdesign: NOWONET